Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Til pasienter av Dr. Winther

Dr. Børge Winther er fortiden sykemeldt og hans pasienter blir inntil videre håndtert av de øvrige legene ved legekontoret.