Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Fastlegevikar

Håvard Vassenden gjennomfører obligatorisk sykehus år for at bli ferdig med spesialisering.

Vi har gleden av ha fått inn Dr. Ingrid Platou som vikar for Dr.Vassenden.